Esp | Eng

17 noviembre

innovación do sistema de trazabilidade e desenvolvemento dunha nova e exclusiva liña de produción

PROXECTO: Mellora e innovación do sistema de trazabilidade e desenvolvemento dunha nova e exclusiva liña de produción. IMPORTE DA AXUDA: 92.545,00 €. OBXECTIVO: Creación de emprego e aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros a través da súa transformación, comercialización e mellora na rede de distribución.

Seguir Leyendo

21 marzo

Proyecto Robicos

Pescados Rubénparticipa en el proyecto ROBICOS Se trata de un proyecto de I+D financiado por el CDTI en el que participan conjuntamente Conservas Selectas de Galicia, Hermasa, Megodeza y Pescados Rubén. Cuenta además con la colaboración de Anfaco y Aimen...

Seguir Leyendo