Esp | Eng
17 noviembre

innovación do sistema de trazabilidade e desenvolvemento dunha nova e exclusiva liña de produción

PROXECTO: Mellora e innovación do sistema de trazabilidade e desenvolvemento dunha nova e exclusiva liña de produción.

IMPORTE DA AXUDA: 92.545,00 €.

OBXECTIVO: Creación de emprego e aumento do valor engadido dos produtos pesqueiros a través da súa transformación, comercialización e mellora na rede de distribución.

Volver al listado